Trippel Solo 2007

Vist: Varmbadet, Drøbak Kunstforening

«Trippel Solo» er en utstillingen som navnet indikerer, en utstilling med tre separate kunstnere. Ingebjørg Une Hagen, Åse-Marit Thorbjørnsrud og meg selv.

Mitt hovedbidrag var en installasjon som berører skjebnen til to russiske kunstnere: dikteren Marina Tsvetajeva og maleren Vladimir Jakovlev, som begge levde store deler av sitt liv under det sovjetiske regime. Begge med en tragisk skjebne. Installasjonen het «Det Gule Huset», (sjålti dåm). Navnet kommer av det russiske slangordet for Psykiatrisk sykehus. Men dette kan også stå som symbol for Sovjet Unionen. Begge steder ble man stengt inne og fratatt sin frihet..
I installasjonen var veggene nakne og kalde, men taket var fullt av blomster. Som lydkulisser hører vi opplesning av Tsvetajevas dikt.

Under vårt opphold i Moskva 1980–84 kjøpte vi et maleri av Jakovlev, en vakker rød blomst. Dette bildet har gledet oss og inspirert meg. Til denne utstillingen laget jeg en gruppe billedskap som gjengir denne blomsten under varierte værforhold i hva jeg kaller «Jakovlevs Hage».

Klikk på hvert enkelt bilde for å lese mer:

Det Gule Huset / En dag i Jakolevs Hage
Den Røde Blomsten under varierte værforhold i Jakolevs hage
Installasjonen «Det Gule Huset»