Folkesjelen

<<<Tilbake til Debututstilling 1984 ❘❘ <<<Forrige bilde ❘❘ >>>Neste bilde

BILLEDVEV

Antatt Østlandsutstillingen 1983

Folkesjelen, 253 x 147 cm

Opprinnelig tittel var, «Den Norske Folkesjelens Dilemma», dermed kan kanskje bildet symbolisere nordmenns hang til å gå i hybris når fremgangen blir for stor.