Et Ikon = Et Ikon 2010

BILLEDSKAP
Olje på plate

Vist: Avistegnernes Hus, Drøbak – åpnet av kulturjournalist Ole Endresen

Min interesse for ikoner ble vekket under mitt 4 år lange opphold i Moskva (1980-84).

Reise-ikonene, eller billedskapene som jeg etterhvert begynte å kalle dem, er laget over en periode på ca 20. år. Første utstilling var «Minikonekstasia» i Galleri Cassandra i 1991, der jeg presenterte 28 verdslige reise-ikoner, inspirert av den russiske kunstneren Leonid Purygin (1951-95). Purygin var kjent for å lage reise-ikoner med religiøse-erotiske motiver. Noe som selvsagt ikke var offisielt anerkjent i Sovjet på den tiden.

Gjennom tidene har jeg ofte laget små serier med reise-ikoner/billedskap i forbindelse med mine separatutstillinger. Etter hvert har disse reiseikonene/billedskapene blitt enklere i formen, og mindre dekorative.

Til utstillingen i Avistegners Hus, har jeg gått et skritt videre og laget en serie arbeider, knyttet til den overførte betydningen av ordet «ikon», slik vi ofte ser det i vestlig, moderne betydning:
Et Ikon er et menneske som er blitt verdensberømt, enten ved sine begavelser, ved sine handlinger, eller ved livets tilfeldigheter.

Jeg har valgt å kopiere andre kunstneres verk, for å fremheve at en vesentlig egenskapene ved ikoner, er at de kopieres i det uendelige, inntil vi påvirkes til å tro at denne fremstillingen av en person, eller en hendelse, er det sanne bildet. Således blir dette ikoner i annen potens. Her møter vi kopi av Leonardo da Vincis «Mona-Lisa», Edward Munchs portrett av «August Strindberg», Andy Warhols «Marilyn Monroe» og Finn Graffs avistegning av Michael Jackson, m.fl.

Madonna fra Kazan
Michael Jackson
Frida Kahlo
Marilyn Monroe
Mona Lisa
August Strindberg
Hommage à Fredrik Stabel
Maria Therese
Henri Rosseau
Josef Stalin
Sibirsk Nostalgia 1
Russisk Nostalgia
Sibirsk Nostalgia 2