Finnmarken 4 x 4 1992

BILLEDVEV – MALERI – INSTALLASJON

Arrangør: Sør-Varanger Kunstforening

Vist: Galleri Malmklang, Kirkenes, 1992 – Vandreutstilling Øst-Finnmark, 1993 – Norske Bilder, Oslo 1994 – N.T.K. Kirkegt 3, Oslo, 1995 – Nordiske Spor, København 1998 – Drøbak Kunstforening , Drøbak 2008

Finnmarken 4×4 er i første rekk tilegnet denne mangeartede folkegruppen som bebor dette nordligste fylket i Norge. Et fylke der fire kulturer møtes. Bilder er min form for kommunikasjon – og dette er forsøk på en dialog med den finnmarking som måtte ønske det. Bildene er essensen av mine opplevelser og derigjennom mine oppfatninger av Finnmark og finnmarkingene etter å ha bodd her i tre år. Rundt temaet naturen og mennesket kretser jeg i alle disse 16 arbeidene, hvorav fire er billedvevnadene «Det står et tre på Vardøhus». Stilen er figurativ, fargene er harmoniske, og jeg benytter meg uten hemninger av allegorier og metamorfoser i en enkel symbolbruk.

Den fysiske utformingen av arbeidene, sammen med «talende» titler og tilhørende tekster, gjør «Finnmarken 4×4» til en svært litterær forestilling, som forhåpentlig vil glede, eller eventuelt forarge de besøkende. Selv synes jeg dette er blitt en meget vakker utstilling.

«Det står et tre på Vardøhus» er inspirert av det ene lille treet på Vardøhus festning som blir pakket inn og tjoret fast til kommandantboligen hver høst, for at det skal overleve kulden og vinterstormene.

Klikk på hvert enkelt bilde for å lese mer:

Det står et tre på Vardøhus, 4 billedvever
4 malerier i glasskap
4 billedskap
2 malerier
Vardøhus suiten