Korsvandring eller kunsten å lytte til en sonate 2008

INSTALLASJON – BILLEDVEV – OBJEKT

Vist: Varmbadet, Drøbak Kunstforening 2008

Anna Blume og hennes korsriddere. Gruppen fremfører en parafrase over Kurt Schwitters dadaistiske dikt: A-n-n-a B-l-u-m-e

Dette er min 4 separatutstilling i Varmbadet, Drøbak. Korssymbolet som her er hovedtema, presenteres i et kulturhistorisk perspektiv. Jeg har tidligere benyttet meg av korsets form og korset som symbol i mine arbeider. Noen av disse vises sammen med nye arbeider. Gjennom materialvalg og teknikkbruk ønsker jeg å vise at det håndverksmessige er viktig for meg. Jeg lager sjelden mer enn et eksemplar av hvert arbeid.

Under arbeide med en utstilling angriper jeg materien fra to sider. Samtidig som jeg setter meg inn i skrevet stoff om temaet som opptar meg, jobber jeg intuitivt med den fysiske delen, dvs, arbeidene. Til slutt kobles disse sammen til et endelig resultat, en utstilling. Først da har arbeidet, som gjerne tar et par år, fått sin fasit.

I denne utstillingen har installajonen «En Flyktning», som forteller oss om den tyske multi-kunstneren Kurt Schwitters, fått en fremtredende plass. Schwitters var bl. annet politisk flyktning i Norge fra 1937 til 1940, da han måtte flykte videre til England.

I forbindelse med åpningen ble det foretatt et verbalt stunt, «Anna Blume og hennes korsriddere» med Korsridderne Åse-Marit Thorbjørnsrud, Oskar Kvåle og Øystein Øystå.

Klikk på hvert enkelt bilde for å lese mer:

Afrikansk ikonostase, 28 huskors
En flyktning, installasjon
Fra utstillingen i Varmbadet
Kirken & Solidaritet