En flyktning

<<<Tilbake til Korsvandring eller kunsten å lytte til en sonate 2008 ❘❘ <<<Forrige bilde ❘❘ >>>Neste bilde

INSTALLASJON / BILLEDVEV

En flyktning, nordvegg
En flyktning, sydvegg

Den tyske multikunstneren Kurt Schwitters ble født i Hannover i 1887.Blant hans studier kan nevnes, Kunst og håndverkskole, Studier av klassisk maleri ved Kunstakademiet i Dresdens, Arkitektstudium i Hannover, samt verneplikt som teknisktegner og arbeide som offisiell typograf i Hannover. Alt dette påvirket hans kunst. Han var opptatt av DADA-ismen, men passet ikke helt inn. I 1919 skrev han sitt manifest om MERZ, som skulle bli han offisielle profil, og bestod av malerier, collager, objekter, dikt, lyd-dikt, skuespill, og et kunstblad. Samme året skapte han sin første MERZ skulptur, og startet på sitt første MERZbau, som han skulle holde på med i 14 år, og som dekket flere etasjer i huset hans. MERZbau er et innvendig skulpturelt tårn. Han skriver også det surrealistiske diktet ANNA BLUME, og begynner å arbeide med URSONATEN, som etter hvert skulle bli et lyd-dikt på 30 noteark, og var ferdig utviklet i 1937.

I 1929 reiser han til Norge for første gang. 1930 drar han med hele familien til Norge, og oppholder seg på Hjertøya i Moldefjorden. 1936 drar sønnen Ernst til Norge på grunn av politisk aktivitet. Kurt Schwitters besøker sin sønn i 1937. Da hans arbeider som henger i tyske muséer, blir erklært for Entartet Kunst (degenerert kunst), og dermed stempler ham som en fiende av Nasjonalsosialismen, blir han i Norge. 1.mai 1938 bosetter han seg på Lysaker, der han begynner på sitt andre MERZbau. 9. april 1940 da tyskerne okkuperer Norge, rømmer han nordover med sønn og svigerdatter. Ved hjelp av utenriksminister Halvdan Koht får de være med Isbryteren Frithjof Nansen over til Stor Britannia, der de blir internert. De blir sluppet fri i 1941, og bosetter seg i London.
1943 blir MERZbau i Hannover ødelagt under et bomberaid.

I årene 1943 til 46 er han stadig syk.I 1947 begynner han å bygge opp sitt 4. MERZbau i en Låve i Lake Dictrict, og kaller den MERZbarn. Den ble aldri ferdig
1948 dør han på et sykehus i Kendal.

Schwitters 2 MERZbau på Lysaker ble også ødelagt av en brann i1951. Schwitters 3 MERZbau, som han bygget på Hjertøy er dessverre ikke tatt vare på.

Til venstre: Schwitters MERZbild «Pariser Fruling», 1936. Til høyre: Rekonstruksjon av Merzbau, vist på Høvikodden 2009.