Kirken & Solidaritet

<<<Tilbake til Korsvandring eller kunsten å lytte til en sonate 2008 ❘❘ <<<Forrige bilde

INSTALLASJON

Kirken & Solidaritet (polsk: solidarnosc)
På grunn av min manns arbeid, befant vi oss i Warszawa oktober 1980. Tiden var euforisk. Rundt omkring i byen hang det bannere med navnet
Solidaritet i røde bokstaver.
Det polske fagforbundet Solidaritet, ble grunnlagt i august-september, av en antikommunistisk bevegelse med medlemmer fra Den romersk katolske kirke og sosialister. Bakgrunnen var misnøye med den polske økonomien, som resulterte i matmangel, og kommunist partiets manglende evne til nytenkning. Arbeiderne ved skipsverftet i Gdansk, anført av Lech Walesa, satte i gang en streik i juli 1980, og i løpet av noen uker ble det rapportert om 120 streiker rundt i et land som ikke hadde streikerett. Etter hvert fikk Solidaritet over 10 millioner medlemmer. Den såkalte Gdansk avtalen ble underskrevet 31. august 1980, og dermed hadde arbeiderne i Polen rett til å danne fagforeninger, og rett til å streike.
For Sovjet Unionen var dette en meget uheldig situasjon, som lett kunne smitte til andre østeuropeiske land, og dermed true Sovjets makt over dette området. Sovjetiske militærtropper med tanks ble sendt til den polske grensen. Trusler om at de vil invadere Polen hvis ikke regjeringen fikk kontroll over situasjonen, resulterte i at det 13. desember ble erklært unntakstilstand. (Alle lover blir satt til side) og i februar ble general Wojciech Jaruzelski regjeringssjef, og fikk all makt i Polen.
Vår neste tur til Warszawa var i februar 1981. Jaruzelski hadde akkurat overtatt. Solidaritet var forbudt. Polakkene var fortvilet og rasende. Gleden over litt mer frihet hadde vært kortvarig.
Men folket protesterte på sin måte. Rundt omkring i Warszawas gater lå det store, vakre kors, formet av blomster. Slik demonstrerte de, på en stille og ikkevoldelig måte, mot Sovjet, mot unntakstilstanden og mot generalene.
April 1989, etter Berlin murens fall, og opphør av Sovjets makt over Polen, fikk Solidaritet igjen tillatelse til å delta i valget. I august tok Solidaritet i koalisjon med høyre partier, over makten i Polen.
Mine blomsterkors har blitt til som et minne over disse to besøkene til Warszawa i vinteren 1980-81.

Berit Overgaard
Varmbadet 2008