Om/CV


Jeg har vært profesjonell kunstner siden 1979. De første 10 årene arbeidet jeg som tekstilkunstner med billedvev som mitt medium. Fra 1990 har jeg tatt i bruk andre materialer og teknikker, og arbeider nå også med maleri og installasjon.

Min stil har konsekvent vært figurativ, men mer naivistisk enn realistisk. Jeg er kolorist, dvs. at farger er et vesentlig element i mine arbeider. Inspirasjonen henter jeg ofte fra litteratur og politiske hendelser.

Et opphold i Moskva fra 1980 til 84 har satt preg på mange av mine arbeider, spesielt installasjonene.

Jeg har også latt meg formmessig inspirere av de russiske reise-ikonene, dvs. religiøse tri-ptykon på treplater, dog med et mer profant innhold, ofte med satire og ironi.

Jeg har hatt en del offisielle utsmykkinger og innkjøp, alle billedvevnader.
Fra 1984 til 95 var jeg leder av Billedvev-avdelingen på Høgskolen i Oslo.
Leder av fagorganisasjonen Norske Tekstilkunstnere fra 1985 til 87.

Min utdannelse har jeg fra Bergen Kunsthåndverkskole, Studieatelieret i Bergen og Statens lærerhøgskole i forming, Oslo. Jeg bor og arbeider i Drøbak.

Les CV