Stilleben med avis 2003

BILLEDSKAP
Olje på plate

Vist: Fredrik Stabel & Avistegnernes Hus, Drøbak 2003. Åpning ved avistegner Roar Hagen

«Stilleben med Avis» er tilpasset profilen til AvisTegnernes Hus. Som bildene viser, har konkrete dagsnummer av 20 norske aviser fått sin plassering i et stilleben med elementer fra stedet der avisen blir utgitt, og med atributter som viser avisens politiske ståsted. Som en kuriositet viste jeg også tegninger jeg i sin tid laget for vår lokalavis, Akershus Amtstidende.