Tablå 1999

FIRE INSTALLASJONER

I følge Kunnskapsforlagets fremmed ordbok, er tablå en tavle, en skulptur eller et maleri. Det kan også være en oversiktlig fremstilling, en underavdeling i et skuespill, en stum ubevegelig gruppe kostymekledd personer som fremstiller en viss episode i historien eller litteraturen. Setter man et utropstegn bak Tablå! Betyr det forbauselse, overraskelse, skandale.

Kunngjøringen til høyre rykket jeg inn i lokalavisen Akerhus Amtstidende våre 1999, i frustrasjon over at Norge gjennom Nato, var med på bombingen av Balkan. Kritikken i norsk presse over dette var så å si ikke-eksisterende. Jeg håpet at kunngjøringen skulle utløse en serie støtteerklæringer, det skjedde ikke. Dog fikk jeg noen muntlige tilbakemeldinger fra en del bekjente om at de syntes jeg var modig, og at det var fint at jeg gjorde det. Hvorfor jeg var modig sa de intet om, og jeg spurte heller ikke.

Høsten 1999 laget jeg en serie tablåer i Galleri Cassandra med fokus konkrete historier som viser at kriger alltid har mange sivile ofre, selv i våre dager, da ”kirurgisk bombing” er blitt et nytt slagord.

Klikk på hvert enkelt bilde for å lese mer:

Et lite bukk, installasjon
Ambulerende rekviem for Grosny & Sarajevo, akryl på finer
Et sted i hagen finnes en krysantemum, installasjon
In memoriam, installasjon